Privacy policy of Leasy Events
Last edit: January 2, 2018
 1. Postanowienia ogólne
  1. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach Leasy są przetwarzane za zgodą osób, których dotyczą dane.
  2. Każda osoba wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w momencie rejestracji konta.
  3. Uprawnione do założenia konta w serwisie Leasy są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.
  4. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe jedynie celem zapewnienia właściwego świadczenia usług w serwisie Leasy.
  5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych w tym w szczególności prawo ich poprawiania (aktualizacji) oraz prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu powinna edytować odpowiednie informacje w swoim profilu dostępnym po zalogowaniu się w Leasy.
  6. Administrator danych osobowych chcąc skontaktować się z osobą, której dane osobowe przetwarza, posłuży się udostępnionym w trakcie rejestracji adresem e-mail.
  7. Na adres e-mail udostępniony w trakcie rejestracji mogą być wysyłane wiadomości dotyczące działania Leasy.
  8. Przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych oraz przez podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy, spełnia wymogi bezpieczeństwa określone w polskim prawie.
  9. Zbiór danych osobowych zawierający informacje o osobach fizycznych, które założyły konto w Leasy lub w inny sposób udostępniły Leasy swoje dane osobowe, został zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zostały sporządzone dokumenty: polityka bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym. Przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone podmiotowi trzeciemu.
  10. Osoba fizyczna (prywatna) zakładająca konto w Leasy udostępnia obligatoryjnie następujące dane osobowe:
   1. imię i nazwisko,
   2.  
   3. adres e-mail,
  11. Osoba fizyczna (prywatna) zakładająca konto w Leasy udostępnia opcjonalnie następujące dane osobowe:
   1. miejsce zamieszkania,
   2.  
   3. telefon kontantowy.
  12. Osoba zakładająca konto w Leasy wyraża zgodę na publikację danych osobowych, które udostępnia, na swoim profilu publicznym w Leasy oraz na indeksowanie udostępnionych danych osobowych przez wyszukiwarki internetowe. Szczegóły publikowania danych znajdziesz w Warunkach
  13. Dostęp do konta w Leasy jest zabezpieczony hasłem. Leasy nie weryfikuje trudności ustawionego hasła użytkownika w celu zapewnienia maksymalnej jakości usługi. Zwraca się uwagę na fakt, iż użytkownik powinien zadbać o hasło, które powinno mieć odpowiedni poziom trudności.
  14. Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez osoby korzystające z Leasy, w szczególności za treści przesyłanych wiadomości.
  15. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności.
  16. W przypadku zmiany polityki prywatności, administrator danych osobowych ma obowiązek poinformować o tym fakcie osoby, których dane osobowe przetwarza, drogą elektroniczną (e-mail) z 14-dniowym wyprzedzeniem.
  17. Administrator udostępnia podmiotom trzecim w tym w szczególności sądom, organom władzy publicznej lub organom ścigania dane osobowe użytkowników lub treści udostępniane przez użytkowników, wyłącznie gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
 2. Pliki Cookies
  1. Korzystanie z serwisu Leasy wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), umożliwiające poprawne działanie serwisu, stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika usługi i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Leasy. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Capital Space Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 76/7, 02-018 Warszawa.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia poprawnego działania Leasy, m.in. do utrzymania sesji użytkownika, dzięki której użytkownik może pozostać zalogowany serwisie. Cookies pomagają również tworzyć statystyki odwiedzin serwisu.
  5. W ramach Leasy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Leasy, w tym także uniemożliwić korzystanie z niego.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Leasy reklamodawców oraz partnerów. Administrator nie bierze odpowiedzialności za pliki cookies, których nie jest twórcą lub właścicielem.
  9. Administrator ma prawo obserwować zachowanie użytkowników w Leasy za pomocą służącego do tego oprogramowania z zastrzeżeniem, że czyni to wyłącznie w celu optymalizacji świadczenia usług oraz z zachowaniem możliwie największego stopnia anonimowości użytkowników.